KGW Brzeziny ponownie nominowane

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach po raz drugi znalazło się w gronie nominowanych do nagrody "Lider Ekonomii Społecznej" w kategorii "Podmioty ekonomii społecznej" w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach.

Nasze Koło Gospodyń Wiejskich po raz drugi znalazło się wśród grona nominowanych do nagrody Lider Ekonomii Społecznej w kategorii podmioty ekonomii społecznej w konkursie w ramach Świętokrzyska Ekonomia Społeczna organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach. W naszej kategorii zwyciężyła Manufaktura Pietraszki - Zakład Aktywności Zawodowej. Gratulujemy!

Uhonorowane zostały także samorządy i przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny wspierają sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. Nagrodzono także dziennikarzy i ich prace o tematyce społecznej oraz dotyczącej działalności organizacji pozarządowych w regionie. Galę w Filharmonia Świętokrzyska im.O. Kolberga w Kielcach uświetnił także występ Chór Masłowianie oraz zespół muzyki wiedeńskiej Strauss Ensemble z solistami Renatą Drozd i Kacprem Kuszewskim.

KGW Brzeziny nominowane

KGW Brzeziny nominowane

KGW Brzeziny nominowane

KGW Brzeziny nominowane

Źródło: KGW "Betulanki" w Brzezinach