Kilometr nowej drogi w Grabkach D.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże od km 6+627 do km 7+627

W dn. 11 grudnia br. odebrano kolejną inwestycję drogową na terenie Gminy Szydłów - kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 0033T Potok – Grabki Duże.

Inwestorem budowy był Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Staszowie. Koszt inwestycji wyniósł 378.331,03 zł. Gmina Szydłów dołożyła do remontu 10% środków tj. 37.834,00 zł. Oprócz nowej nawierzchni wykonano rowy wraz z przepustami pod zjazdami i pobocza utwardzone kruszywem.

Odbiór drogi Grabki D.

Odbiór drogi Grabki D.

Odbiór drogi Grabki D.
W odbiorze uczestniczyli (od lewej): Adam Jur, Paweł Krakowiak (obaj Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie), Leszek Wójcik (Radny Rady Miejskiej w Szydłowie), Andrzej Tuz (Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów), Rafał Szyszkowski (Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Staszowie).

PW