Kolejny sprzęt dla szkół do nauki zdalnej

Logotypy

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz przekazał do szkół w Szydłowie i Solcu dwadzieścia jeden laptopów, dwa komputery stacjonarne i jeden tablet graficzny dla uczniów, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu w domu do nauki zdalnej.

Sprzęt zakupiony został w ramach projektu grantowego #zdalnaszkoła+ z środków Programu Operacyjnego „Polska cyfrowa” na lata 2014-2020. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Gmina Szydłów złożyła wniosek na 55 tys. zł – maksymalną, jaką mogła pozyskać z grantu (dla każdej gminy obowiązuje inny przelicznik).

Zakupiono 21 laptopów HP 250 G7 z systemem operacyjnym Windows 10, myszką i torbą. W ramach projektu zakupiono również dwa komputery stacjonarne z monitorami 27”, systemem Windows 10 i pakietem MS Office. Wśród zakupionego sprzętu znalazł się także nowoczesny tablet graficzny Wacom. Pozwoli to na lepszą komunikację między nauczycielem a uczniami podczas przeprowadzania zdalnych zajęć. Tablet zastąpi funkcję tablicy klasowej – to co napisze nauczyciel, będzie widoczne na monitorach uczniów.

Realizacja projektu w pełni zaspokaja potrzeby sprzętowe uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Szydłów.

M. Misterkiewicz, P. Walczak

Komputery dla szkół

Komputery dla szkół

Komputery dla szkół

Komputery dla szkół