Komputer lub robot XXV wieku

Komputer lub robot XXV wieku to temat II edycji przeglądu, który dnia 30 marca 2015 roku odbył się w Publicznym Przedszkolu w Szydłowie. Drugi przegląd plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców przebiegał pod hasłem: Czy Internet jest dla dzieci?

Organizatorem przeglądu było Przedszkole Samorządowe Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętokrzyskie Skrzaty w Kielcach a także Wojewoda Świętokrzyski - Bożentyna Pałka - Koruba, Kurator Świętokrzyski - Małgorzata Muzoł, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzka Komenda Policji w Kielcach.

Swoją obecnością podczas obchodów tej uroczystości zaszczycił nas Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński, pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Urzędu Gminy, pani Krystyna Wojterska - Księgowa Zespołu Obsługi Szkół, panowie Jarosław Wachowicz, Tomasz Krawiec - przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, asp. szt. Paweł Sieczkowski z Komendy Wojewódzkiej w Kielcach oraz pani Beata Szmid - dyrektor Przedszkola nr 19 „Świętokrzyskie Skrzaty” w Kielcach. Nie zabrakło również Rodziców naszych Przedszkolaków.

Ideą przeglądu było uświadomienie dzieciom zalet i zagrożeń powstałych w wyniku korzystania z Internetu, propagowanie wśród dzieci sztuki plastycznej, rozwijanie twórczego myślenia, stworzenie możliwości do wspólnego działania dziecko-rodzic.

Przedszkolaki powitały przybyłych gości występem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem swoich wychowawczyń Danuty Rak i Jadwigi Golby. Recytowały wiersz o bezpiecznym Internecie, śpiewały piosenki „Polkę komputerową”, „Era komputera”, „Mój komputer” i zachwyciły pięknym układem tanecznym.

Po występach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy, którego dokonali zaproszeni goście. Oficjalną część zakończono oglądaniem wystawy i podziwianiem zgromadzonych prac oraz wręczeniem nagród wszystkim uczestnikom przeglądu plastycznego.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie, za wspólnie przygotowane z dziećmi prace plastyczne, pomysłowe roboty.

Tekst: Stanisława Trelińska
Zdjęcia: Jadwiga Golba