Koncepcje na zagospodarowanie "geoparku"

Gmina Szydłów w dn. 22 stycznia 2019 r. ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn. „Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców”.

Opracowania konkursowe dotyczą terenów związanych z zakończoną działalnością oczyszczalni ścieków w Szydłowie, ochronę i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Teren pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowską i Kielecką - poniżej kościółka Wszystkich Świętych uchodzi wśród większości mieszkańców za niezbyt atrakcyjny. Drzemie w nim jednak wielki potencjał. Malowniczo ukształtowany teren, pomiędzy meandrami rzeczki Ciekącej i wapienną ścianą skalną z ukrytymi w niej jaskiniami (pomnik przyrody), po odpowiedniej adaptacji i zagospodarowaniu może służyć mieszkańcom jako park miejski – miejsce do spacerów i wypoczynku. Może stać się także kolejną atrakcją turystyczną Szydłowa - swego rodzaju geoparkiem.

Aby tak się stało, potrzeba dobrych pomysłów i koncepcji, które znajdą się w finałowym projekcie wykonawczym. Temu służą konkursy na koncepcje urbanistyczno-architektoniczne. Organizator otrzymuje kilka prac, z których może wybrać tę o najlepszych walorach użytkowych. Zwycięzca konkursu, oprócz nagrody finansowej, otrzymuje zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie ostatecznych dokumentacji projektowych.

Wójt Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Zarządzeniem nr 75/2018 z 28 grudnia 2018 r. powołał Sąd Konkursowy do rozstrzygnięcia konkursu w składzie: mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz Opałka – Przewodniczący Sądu Konkursowego, mgr inż. arch. Karol Skuza – Członek Sądu Konkursowego, mgr inż. Agata Nowakowska-Buk – Sekretarz Sądu Konkursowego.

Na konkurs wpłynęło pięć propozycji, każda opatrzona unikalnym kodem liczbowym. Oceniający nie znali danych autorów poszczególnych projektów. W dn. 29 marca 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

Pierwsze miejsce zajęła praca oznaczona kodem 221816. Zwycięską koncepcję wypracowało konsorcjum INOONI Jakub Zygmunt z Mysłowic i PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne z Kielc. Nagroda 5.000 zł brutto.

Nagroda 1. Plansza 1
Nagroda 1. Plansza nr 1.

Widok ze wzgórza kościelnego
Nagroda 1. Widok ze wzgórza kościelnego.

Widok na punkt promocji miasta
Nagroda 1. Widok na punkt promocji miasta.

Nagroda 1. Plansza 2
Nagroda 1. Plansza nr 2.

Widok na kładkę nad rzeką
Nagroda 1. Widok na kładkę nad rzeką.

Widok na plac zabaw
Nagroda 1. Widok na plac zabaw.

Iluminacja nocna
Nagroda 1. Iluminacja nocna.

Elementy małej architektury nawiązujące do sadownictwa
Nagroda 1. Elementy małej architektury nawiązujące do sadownictwa.

Drugie miejsce - praca oznaczona kodem 120719 – ENONE Architektura i design Rafał Sokołowski z Pabianic. Nagroda 3.000 zł brutto.

Nagroda 2. Plansza 1
Nagroda 2. Plansza graficzna.

Trzecie miejsce – praca oznaczona kodem 050990 – SEE Sp. z o.o. z Poznania. Nagroda 2.000 zł brutto.

Nagroda 3. Plansza 1
Nagroda 3. Plansza nr 1.
Nagroda 3. Plansza 2
Nagroda 3. Plansza nr 2.
Nagroda 3. Plansza 3
Nagroda 3. Plansza nr 3.
Nagroda 3. Plansza 4
Nagroda 3. Plansza nr 4.

Czwarte miejsce – Pracownia Projektowo Architektoniczno-Budowlana Marii i Andrzeja Głowackich z Kielc (5341624).
Piąte miejsce – Biuro Projektowe z Wykonawstwem ze Staszowa (719385).

Autorzy zwycięskiej koncepcji podpisali umowę z Gminą Szydłów na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przypomnijmy: Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kazimierza Wlk. a rzeczką Ciekącą – ochrona odsłonięcia geologicznego to jeden z elementów rewitalizacji Szydłowa, na którą Gmina Szydłów pozyskała z RPO WŚ niemal 4 mln zł dofinansowania. W ramach tego projektu planowana jest jeszcze przebudowa i rozbudowa budynku po tzw. „starej gminie” na bibliotekę wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem przyległego terenu, zagospodarowanie terenu parkingu przy ul. Kieleckiej, montaż systemu monitoringu bezpieczeństwa miejsc publicznych oraz przebudowa i termomodernizacja budynku „ratusza” (partner prywatny).

Piotr Walczak