Koncert dla Ojczyzny

Koncert dla OjczyznyW dn. 28 listopada 2016 r. w Staszowie odbył się Koncert dla Ojczyzny zorganizowany w związku z wyznaczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Każda szkoła na terenie powiatu staszowskiego została zaproszona przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Koncert upamiętniał ważne przełomowe wydarzenia związane z dziejami Polski. Począwszy od chrztu, poprzez powstania narodowe, a skończywszy na II wojnie światowej. W prezentacjach koncertowych wzięły udział 22 placówki oświatowe.

Uczennice Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Szydłowie zaprezentowały taniec inspirowany folklorem, na który publiczność żywo zareagowała gromkimi brawami.