Koncert w bliskości Jana Pawła II

Kolejna 36 rocznica wyboru Polaka - Karola Wojtyły na papieża, a także przypadające 22 października wspomnienie św. Jana Pawła II, były okazją do refleksji o trwającym 27 lat pontyfikacie Jana Pawła II.

Stojąca w kościółku pod wezwaniem Wszystkich Świętych rzeźba autorstwa Sławomira Micka przedstawiająca idącego i udzielającego błogosławieństwa papieża, z ukrytym zadowoleniem na twarzy i przenikliwym jakby wszystko dostrzegającym wzrokiem, sprawia wrażenie istoty żywej. Odsłonięte i odrestaurowane freski na ścianach kościółka, ukazujące treści ewangeliczne są głębokie w sugestywności moralizatorskiego przekazu. Postać, jakby żywego Jana Pawła II, oddziaływanie ściennych malowideł inspirują do podniosłości i przeżywania głębokich wrażeń we wnętrzu kościółka.

Taką próbę uniesień artystycznych i wrażeń dla słuchaczy podjął się zespół śpiewaczy Civitas Musica pod kierunkiem pana Adama Kluszczyńskiego, przygotowując program poetycko-muzyczny w hołdzie Janowi Pawłowi II. Na początku koncertu ks. proboszcz Ryszard Piwowarczyk opowiedział o doniosłości pontyfikatu papieża Polaka. Pracująca przez piętnaście lat nad konserwacją fresków mgr sztuki ASP w Warszawie pani Kinga Lubarska dała się nakłonić aby opowiedzieć jak artystycznie bogate i wartościowe historycznie dla Szydłowa są odrestaurowane freski.

Później zostały wykonane pieśni nawiązujące do postaci Jana Pawła II przeplatane zwrotkami wiersza Jak Lolek został papieżem w wykonaniu młodych recytatorów Michała Misterkiewicza i Huberta Laskowskiego. Ładnie zabrzmiał solistycznie wykonany duet: na flecie altowym Zuzia Ziółkowska i głos solo Agnieszka Makowska, wzruszył wiersz Karola Wojtyły Matka zaśpiewany przez Stanisława Zawadę, a także duet wokalny Kasia Kogut i Zuzia Ziółkowska. Obecny na koncercie wójt gminy Szydłów pan Jan Klamczyński wyraził zadowolenie z postępu prac konserwatorskich i z odbytego koncertu. Podziękował także wykonawcom i słuchaczom za przygotowanie i uczestniczenie w koncercie. Następnego dnia program w hołdzie Janowi Pawłowi II został powtórzony w Solcu.

Koncert przygotowano i zrealizowano w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie - Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMA.

Tekst: Adam Kluszczyński
Zdjęcia: Agnieszka Ziółkowska