Koncert w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

W dniu kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII odbył się w szydłowskim kościele koncert śpiewu i muzyki oraz recytacji przypominający swą treścią postać Jana Pawła II.

Każdy z wykonawców miał okazję pokazać swoje walory głosowe, wrażliwość muzyczną, osobowość artystyczną w solowych wykonaniach: Sylwia Ziółkowska Ave Verum - V.A. Mozarta, pani Henryka Kluszczyńska Ave Maria – Michała Lorenca, pani Agnieszka Makowska i sekundująca jej na flecie altowym Zuzia Ziółkowska: Nadeszła Panie godzina moja, p. Stanisław Zawada zaśpiewał wiersz Karola Wojtyły Matka. Sylwia Ziółkowska z sekundującą jej na flecie altowym Zuzią Ziółkowską: psalm Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas Panie, śpiewał jeszcze duet Kasia Kogut - Zuzia Ziółkowska Maryjo śliczna Pani.

Wszystkie te solistyczne głosy połączone jako chór prezentowały się w głębokim, szerokim brzmieniu. Zostały wykonane jeszcze pieśni o Janie Pawle II, kanon Panie zmiłuj się nad nami, Gaude Mater Polonia, Janie Pawle teraz przyjdź. Nie zabrakło również pieśni Jana Pawła II Życzymy, Barka. Pieśń Życzymy wykonana najpierw przez instrumenty: syntezator Piotr Ziółkowski, flet sopranowy Hubert Laskowski, Kasia Kogut, flet altowy Zuzia Ziółkowska, akordeon Michał Misterkiewicz, później zaśpiewana do słów:

Janie Pawle drugi,
Świętym już zostałeś
Prowadź nas do siebie
do królestwa w Niebie
przecież obiecałeś !!!

była przypomnieniem spotkań pielgrzymkowych z Janem Pawłem II. Ważną rolę w tym koncercie pełnili lektorzy: Hubert Laskowski, Michał Misterkiewicz, którzy między pieśniami czytali dziecięcy poemat Jak Lolek został papieżem. Ostatnie słowo należało do Jana Pawła II, który z nagrania przekazał śpiewająco "Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam...", po czym proboszcz parafii ks. Ryszard Piwowarczyk podziękował wykonawcom za wykonanie koncertu.

Koncert przygotował i poprowadził piszący te słowa Adam Kluszczyński. Dziękuję panu Szczepanowi Rożkowi za nagranie i sprezentowanie płyt wykonawcom. Panie Szczepanie niech dopełnieniem dziękowania będzie myśl Goethego w jego poemacie Faust „trwaj chwilo, jesteś piękna”.

Tekst: Adam Kluszczyński
Zdjęcia: Mirosław Ziółkowski
Nagranie i montaż: Szczepan Rożek