Konferencja na temat rewitalizacji

W środę 22 lutego br. w Urzędzie Gminy odbyła się konferencja podsumowująca prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023.

Spotkanie w którym wzięli udział członkowie Komitetu Rewitalizacji, radni i zaproszeni goście (m.in. Michał Skotnicki – starosta staszowski) otworzył wójt gminy Jan Klamczyński a poprowadził je Paweł Walczyszyn z InicjatywaLokalna.pl. Przedstawił on diagnozę wyznaczonego obszaru rewitalizacji omawiając wybrane wskaźniki na tle całej gminy, powiatu, województwa i kraju. Następnie pokrótce omówił zdiagnozowane problemy oraz potencjały obszaru i przedstawił założenia dokumentu, w tym misję, wizję 2023 oraz cele i kierunki działania. Na zakończenie omówił podstawowe projekty do realizacji, zwracając uwagę, że część z nich otrzymała już dofinansowanie.

W drugiej części spotkania, z wykładem pt. „Uwarunkowania Rozwoju Regionalnego” wystąpiła dr Katarzyna Rogalińska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Konferencja zakończyła się dyskusją i informacją o tym, że projekt dokumentu można jeszcze konsultować do 23 lutego. Cały proces powstawania dokumentu można przeanalizować w zakładce „Rewitalizacja”. Tam też znajduje się projekt GPRGS wraz z mapą obszaru.

PW

Logotypy