Konkurs „Szydłów - polskie Carcassonne”

Piętnastego maja br. w Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie odbył się XIX Konkurs „Szydłów - polskie Carcassonne” organizowany pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów.

W celu uczczenia odzyskania, po 150 latach, praw miejskich przez Szydłów, część pisemna konkursu w dużej mierze zawierała pytania nawiązujące do osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych z miastem Szydłów.

W konkursie wzięło udział dziesięć drużyn (30 uczniów), z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Gnojnie, nauczyciel opiekun – p. Barbara Markowska, Szkoła Podstawowa w Szydłowie, nauczyciel opiekun – p. Emilia Gałązka, Szkoła Podstawowa w Ociesękach, Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie, nauczyciel opiekun – p. Jerzy Malisiewicz, Gimnazjum w Szydłowie, nauczyciel opiekun – p. Barbara Rak. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała dyrektor gimnazjum – pani Dorota Kowalczewska – Spetel wraz z panem Piotrem Walczakiem – inspektorem ds. promocji miasta i gminy Szydłów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: pani Iwona Baran – kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie, pani Urszula Skotnicka – wicedyrektor Liceum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie oraz Roman Baron – nauczyciel szydłowskiego gimnazjum.

Ostatecznie, po dwóch częściach (część pisemna składała się z 25 pytań testowych, część ustna polegała na udzieleniu odpowiedzi na 3 wybrane przez drużynę pytania za 3 p., 6 p. lub 10 p.), w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Gnojnie (dr.2), II miejsce – Szkoła Podstawowa w Szydłowie (dr.2), III miejsce – Szkoła Podstawowa w Gnojnie (dr.1), w kategorii gimnazjów I miejsce zajęło Gimnazjum w Szydłowie (dr.2), II miejsce – Gimnazjum w Rakowie (dr.1), III miejsce – Gimnazjum w Rakowie (dr.2).

Uczniowie zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez niezawodnych sponsorów konkursu: Miasto i Gminę Szydłów, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, Zespół Pałacowy w Kurozwękach, pana Michała Skotnickiego – radnego powiatu staszowskiego.

Aktu wręczenia dyplomów dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz oraz Dyrektor Gimnazjum Dorota Kowalczewska-Spetel.

Pan burmistrz podziękował organizatorom, uczniom i nauczycielom. Pogratulował młodzieży dużej wiedzy i zachęcił do kontynuowania tej inicjatywy w kolejnych latach.

Roman Baron stwierdził, że jest to ostatni konkurs organizowany w szydłowskim (wygaszanym) gimnazjum. W związku z powyższym podzielił się swoimi wspomnieniami dotyczącymi inspiracji organizacji konkursu od dwa tysiące pierwszego roku. Pierwsze edycje współtworzył z (pracującą w konkursie do dziś) panią Iwoną Baran oraz kierownikiem świetlicy gminnej (w tamtym czasie) – panem Krzysztofem Jaskólskim.

Podziękował kolejnym włodarzom gminy Szydłów za sprawowanie patronatu nad konkursem: panu wójtowi Stefanowi Zielińskiemu, panu wójtowi Janowi Klamczyńskiemu, panu burmistrzowi Andrzejowi Tuzowi.

Podziękował kolejnym dyrektorom szydłowskiego gimnazjum za popieranie inicjatywy i pomoc w organizacji konkursu: panu dyrektorowi Wiesławowi Urbanowskiemu i pani dyrektor Dorocie Kowalczewskiej-Spetel.

Podziękował komitetowi organizacyjnemu konkursu: pani Annie Baron i pani Urszuli Skotnickiej.

Podziękował wszystkim głównym sponsorom, którzy wspomagali konkurs na przestrzeni dziewiętnastu minionych lat, a byli to: Samorząd Gminy Szydłów, Gminne Centrum Kultury, Rada Rodziców Gimnazjum w Szydłowie, Starostwo Powiatowe w Staszowie, Zespół Pałacowy w Kurozwękach, EMIZET – Szydłów, EKOPLON – Grabki Duże, MARABUT – Czernichów.

Podziękował nauczycielom - opiekunom drużyn, którzy brali udział we wszystkich dziewiętnastu lub prawie wszystkich edycjach konkursu: p. Barbarze Rak, p. Barbarze Markowskiej, p. Jerzemu Malisiewiczowi, p. Janinie Czapla, p. Emilii Gałązka, p. Justynie Fronczek, p. Zofii Kańskiej.

Podziękował wszystkim uczniom, którzy startowali w kolejnych edycjach konkursu; niektórzy z nich są już trzydziestolatkami.

Na koniec tradycyjnie zrobiono wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

Tekst: Roman Baron
Foto: Piotr Walczak