Konsultacje projektu programu regionalnego na lata 2021-2027

Trwają konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Flaga UEProjekt jest dostępny na stronie internetowej: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce poświęconej Programowi na lata 2021-2027 (http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programi...).

Ewentualne uwagi lub sugestie można zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego w ww. zakładce do dnia 12 listopada 2021 r. drogą elektroniczną na adres: konsultacje.fes@sejmik.kielce.pl, jak również korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.