Konsultacje społeczne w sprawie praw miejskich

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Szydłów,

Na początku maja br. Urząd Gminy zlecił dystrybucję ulotek zatytułowanych „Miasto Szydłów?” wśród mieszkańców Szydłowa. W ulotce tej zawarto najczęściej zadawane pytania i wątpliwości wymagające wyjaśnienia mieszkańcom w zakresie nadania statusu miasta dla Szydłowa. Ponieważ dostajemy sygnały, że nie do każdego mieszkańca ulotka dotarła, publikujemy ją na gminnej stronie internetowej.

Zarządzeniem Nr 29/2017 powołałem komisję, której zadaniem będzie zebranie opinii mieszkańców, czy są „za” czy też „przeciw” staraniom o nadanie dla Szydłowa statusu miasta. Członkowie komisji będą odwiedzać mieszkańców i pytać ich o zdanie w tej kwestii.

Wójt Gminy Szydłów
(-) Jan Klamczyński

Szydłów miastem?