Kościół św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie

Kościół ufundował w 1661 roku Krzysztof z Brzezia Lanckoroński. Konsekrowany został przez biskupa Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego, 11 listopada 1681 r. Bogato wyposażony przez lata, został spalony w wyniku działań wojennych, w sierpniu 1944 r. Odbudo-wany wysiłkiem parafian, na czele z ks. kan. Antonim Sobczykiem, jest do dnia dzisiejszego świątynią Parafii Św. Jakuba St. Ap., utworzonej na tych ziemiach ok. połowy XIII w.

Kościół jest zbudowany w stylu barokowym, na planie krzyża, z ramio-nami w formie pary kaplic: od strony północnej - kaplica św. Antoniego, od strony południowej - kaplica św. Józefa. Od wschodu, węższe od głównej nawy, prezbiterium zamknięte spłaszczoną absydą. Przy nim od strony północnej zakrystia ze schodami na chór muzyczny i dzwonnicę. Trójprzęsłowa nawa główna z charakterystycznymi filarami, zwieńczona pozornym sklepieniem krzyżowym. Nad zakrystią, prezbiterium i kapli-cami bocznymi jest sklepienie kamienne.

W ołtarzu głównym znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Łaskawej zwanej też Kotuszowską. Na zasuwie jest obraz Św. Jakuba Starszego Apostoła, patrona kościoła i parafii. Kotuszowski kościół leży na średniowiecznym szlaku pielgrzymowym prowadzącym ze wschodu do Santiago de Compostela w zachodniej Hiszpanii, gdzie znajduje się grób Św. Jakuba. Szlak oznakowany jest charakterystycznymi muszlami św. Jakuba.

Do nielicznych, ocalałych po II wojnie światowej, zabytków, należą szaty liturgiczne (ornaty) z XVII i XVIII wieku, naczynia liturgiczne (kielichy) z XVII i XVIII w., dwa relikwiarze, jeden z nich zawiera relikwie Krzyża Świętego, zabytkowe organy, lichtarze barokowe i neogotyckie, krucyfiksy oraz część starodruków z XVII i XVIII wieku. Na wieży jest pięć dzwonów i sygnaturka. Ambona po lewej stronie, z rzeźbami czterech ewangelistów, została zbudowana tuż po II wojnie, a w latach 70-tych założone witraże z jednym z pierwszych wizerunków bł. Jana Pawła II.

Większość wyposażenia świątyni pochodzi z lat powojennych, drugiej połowy XX w. W ostatnich dwudziestu latach w kościele były przeprowadzone liczne remonty i inwestycje, kościół został odwodniony i została wykonana pozioma izolacja murów. Wewnątrz poprawione tynki zostały ozdobione nowymi freskami. Mur otaczający plac kościelny został gruntownie odnowiony.

Kościół św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie
Kościół św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie. Fot. P. Walczak