Kościół Wniebowzięcia NMP w Potoku

Pierwsza informacja źródłowa o istnieniu kościoła parafialnego w Potoku pochodzi z 1326 r. Był to zapewne kościół drewniany. Obecny kościół jest budowlą murowaną, barokową o jednej prostokątnej nawie, z pięcioboczną, dobudowaną w połowie XIX w. kaplicą św. Barbary. Za datę powstania tegoż kościoła podaje się lata 1647-48.

W kościele znajduje się ołtarz główny z II poł. XVIII w. w stylu rokoko z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej oraz rzeźbami św. Piotra i św. Pawła. Na ołtarzu tabernakulum z końca XVII w. Dwa ołtarze boczne: - Ukrzyżowania z II połowy XVIII w. (rokoko), - św. Mikołaja z obrazami św. Mikołaja (koniec XVII w.) oraz św. Kazimierza (koniec XIX w.). W dobudowanej od strony południowej kaplicy św. Barbary znajduje się ołtarz barokowy z II poł. XVII w. z obrazami św. Barbary i św. Stanisława Kostki oraz rzeźbami świętych: Augustyna, Ambrożego, Andrzeja Boboli. W świątyni znajduje się również barokowa ambona.

Po drugiej wojnie światowej przeprowadzono w kościele prace konserwatorskie.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Potoku
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Potoku. Fot. P. Walczak