Krajowe ćwiczenia Renegade/Sarex 20

Urząd Miasta i Gminy Szydłów informuje, że w dniach 6 – 9 października 2020 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX 20.

Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W pierwszym dniu – 6 października 2020 r. – przeprowadzone zostaną na terenie województwa świętokrzyskiego i powiatu staszowskiego ćwiczenia systemu alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzenia z powietrza, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu:
–dźwięk modulowany trwający trzy minuty – ogłoszenie alarmu;
– dźwięk ciągły trwający trzy minuty – odwołanie alarmu.