Kurier Ziemi Szydłowskiej Nr 13 (5/2000)

Spis artykułów

Kurier Ziemi Szydłowskiej 5/2000Czas leczy, czas kaleczy
Jarosław Kalinowski -kandydat na prezydenta w Szydłowie
Zawody strzeleckie
Z życia Towarzystwa
historia budowy i otwarcia Gimnazjum w Szydłowie
II Biesiada Staropolska
Jan Paweł II - wielki patriota.
Świętokrzysko - śliwkowy festyn
Targi Polagra w Poznaniu
Szydłów
XX- lecie Solidarności
Sadownik- Księgowym?
Pielgrzymka
Wspomnienia Ludwika pawłowskiego, jednego z najstarszych mieszkańców Szydłowa
Pan Magister Zygmunt Kaczorowski
Staszowski Ośrodek kultury
III Marsz Szlakiem I Brygady
Pożegnanie oraz wybór nowej Dyrektorki szkoły podstawowej w Szydłowie
Notatka wielebnego biskupa czeskiego, imć p. b-pa thietmara o naszym Szydłowie
Od Redakcji
Renowacja Kościoła wszystkich Świętych
Z kroniki policyjnej