Kurier Ziemi Szydłowskiej Nr 20 (2/2002)

Spis artykułów

Kurier Ziemi Szydłowskiej 2/2002Nowe władze
Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień
Władze Samorządowe gminy Szydłów-ponad podziałami
Warto przypomnieć
Kultura w Gromadzie Szydłów
Jak oprawiać klejnoty
Powyborcze spostrzeżenia
Zbój Szydło
Zbóje i rycerze
Pracowita sesja
Porządki
Spotkania powyborcze w obiektywie
Zalesianie gruntów rolnych
Tablica ku czci Marszałka, lśni jak dawniej
Państwo Popielowie z wizytą i Księcia Popiela
IV spotkanie Kluszczyńskich
"Sztuka jest całością"
Sytuacja w powiecie
ogólne zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
11 Listopada w Staszowie