Kurier Ziemi Szydłowskiej Nr 29 (2/2005)

Spis artykułów

Kurier Ziemi Szydłowskiej 2/2005By czas nie zaćmił i niepamięć czyli Kościół wiecznie żywy
Jubilat urzeka oryginalnością i pięknem
Misje święte - procesja z MB Fatimską
Trzy daty papieża
Trudna sytuacja oświaty
Prace projektowe dla Szydłowa
Spotkanie rolników z dyrektorem ARiMR
Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych
Konwent wójtów i burmistrzów
Szansa dla gminy
Ośrodek rehabilitacji
Uroczystości 3-Majowe
Kronika policyjna
Ikonk@
Promocja turystyki
Spotkanie w Zlatych Moravcach
Chwała ludziom
Kilka słów o Socratesie
Ponowny sukces Dawida!
Pierwsze dni w przedszkolu
Rodzinne "poezjowanie"
Z życia strzelców
Rozwój oświaty w Potoku
II koncert Dzieci Dzieciom
Z życia GKS Szydłów
Jakie jesteś Carcassonne?