Kurier Ziemi Szydłowskiej Nr 59 (3/2016)

Kurier Ziemi Szydłowskiej 3/2016Obradował Komitet ds. rewitalizacji
W Potoku otwarto fermę drobiu
Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
Gminne inwestycje drogowe 2016
Wstępne deklaracje na energię odnawialą
7. Turniej na cześć Niepodległej
Gminne obchody 11 Listopada
Turniej Strzelecki śp. ppor. Mariana Sapały
Rycerze w roli legionistów
Zamkowe furty
Kwestowali na zabytki i Stasia
Pasowanie na przedszkolaka
Wizyta św. Mikołaja w Solcu
Preumowa podpisana, plan działań nakreślony
35-lecie powstania ZMW "Wici"
Działalność SEiR w Szydłowie w 2016 r.
Kalendarium taneczne 2016
Plastyczny sukces w konkursie o kard. Wyszyńskim
Występy w DPS
Cykl koncertów muzycznych
Michał Skotnicki Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Taryfy za wodę i ścieki 2017
Listopadowy koncert chóralny
Apel do hodowców trzody chlewnej
Kapliczki i krzyże przydrożne