LGD Białe Ługi zaprasza na EKOwarsztaty

W ramach projektu EKOlogiczni Liderzy LGD w każdej z gmin członkowskich obszaru LGD "Białe Ługi" przeprowadzone zostaną EKOwarsztaty.

Warsztaty odbędą się w dwóch panelach:
PANEL I - Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa - dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, instytucji, biur
PANEL II - Ekorozwiązania w gospodarstwach domowych produkcyjnych i nieprodukcyjnych - dla mieszkańców i rolników

Formularz zgłoszeniowy I
Formularz zgłoszeniowy II

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać drogą emailową na adres biura LGD: biuro@bialelugi.pl
Na zgłoszenia czekamy do 19.08.2022 r.