Lista odmian zalecanych do uprawy 2021

Odmiany zalecane do uprawy na terenie województwa świętokrzyskiego.