Marcin Mazur zaprzysiężony na radnego miejskiego

Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Szydłowie w dn. 27 lutego br. zaprzysiężony został nowy radny miejski - Marcin Mazur. Nowy radny został wybrany w wyborach uzupełniających w okręgu nr 11 - Jabłonica, Mokre, które odbyły się 3 lutego 2019 r.

Wybory odbyły się w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Andrzeja Tuza, który 21 października 2018 r. został wybrany wójtem gminy. Funkcji tych, zgodnie z prawem, nie można łączyć.

Zaświadczenie o wyborze na radnego wręczyła Anna Arendarska - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Szydłowie. Następnie Marcin Mazur złożył ślubowanie.

Zapis transmisji z VI sesji Rady Miejskiej w Szydłowie.