Marian Lesiak odznaczony

W dniu 22 lipca, w Szydłowie, odbyła się 50-ta sesja Rady Gminy Szydłów na której obecny był Grzegorz Świercz - członek zarządu województwa świętokrzyskiego pełniący także funkcję prezesa Świętokrzyskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Podczas sesji Grzegorz Świercz odznaczył Mariana Lesiaka - prezesa Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego Brązową Odznaką Honorową Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w uznaniu zasług dla rozwoju strzelectwa sportowego.

Marian Lesiak założył w 1996 roku oddział Związku Strzeleckiego w Szydłowie a później, w 1998 r. Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie. Z jego inicjatywy powstała w Szydłowie strzelnica, która służy do ćwiczeń i turniejów strzeleckich. Korzystają z niej nie tylko strzelcy ale także np. policja. Jako komendant szydłowskich strzelców od wielu lat organizuje dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej marsze szlakami historycznymi na terenie województwa świętokrzyskiego, turnieje strzeleckie, obozy objazdowe po Polsce, uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych na terenie całego kraju.