Marsz w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

26 stycznia 2013 r. Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie zorganizowało II Marsz w Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego, na trasie Szydłów - Kurozwęki - Szydłów. W marszu wzięło udział 25 strzelców i strzelczyń z oddziału Szydłów (19 osób) i oddziału Rytwiany (6 osób).

Młodzieży strzeleckiej towarzyszyli goście w osobach Andrzeja Kruzla - starosty staszowskiego, Jana Klamczyńskiego - wójta gminy Szydłów oraz Marka Skuzy - radnego gminy Szydłów.

W Kurozwękach, przy Krzyżu Powstańczym wystawiono warty honorowe, zapalono znicze i minutą ciszy uczczono pamięć powstańców poległych w powstaniu. Jedna ze strzelczyń odczytała historię potyczek powstańców z wojskami rosyjskimi na ziemi staszowskiej.

Miłym akcentem dla uczestników marszu było zaproszenie przez starostę wszystkich uczestników marszu na pizzę do Zespołu Pałacowego w Kurozwękach. Po przemarszu z Kurozwęk do Szydłowa, na strzelnicy STS odbyło się strzelanie z karabinka.


Pododdziały STS z Szydłowa i Rytwian wyruszyły na trasę.


Minutą ciszy uczczono pamięć poległych powstańców.


Uczestnicy marszu przed pałacem w Kurozwękach.

Informacja: Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie
Zdjęcia: Jan Mazanka