Modernizacja Soleckiej za ponad 2 mln zł rozpoczęta

Rozpoczął się remont ulicy Soleckiej w Szydłowie, będącej częścią drogi wojewódzkiej nr 756. Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a finansowanie w całości pochodzi z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Przetarg na to zadanie rozstrzygnięto w lutym br. Wzięło w nim udział 9 podmiotów, a najlepszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp. k. ze Staszowa. Za kwotę 2 mln 175 tys. zł przebudowana zostanie droga o długości 700 metrów – do skrzyżowania z ulicą Kielecką (DW 765).

W ramach prac wzmocniona zostanie istniejąca nawierzchnia, wybudowany zostanie chodnik, przebudowane zostaną zjazdy indywidualne, publiczne oraz skrzyżowania z drogami bocznymi. Odmulone zostaną rowy, zostanie wykonany kanał technologiczny, a także projekt docelowej organizacji ruchu.

– Bardzo się cieszę, że ten projekt wszedł już w fazę realizacji – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, który w środę wraz z przedstawicielem wykonawcy, wizytował plac budowy. – To znacznie poprawi jakość transportu w obrębie miasta i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, choćby ze względu na budowę przy tej ulicy chodnika i przejść dla pieszych.

Prace mają zostać zakończone do końca sierpnia tego roku.

Remont ulicy Soleckiej
Remontowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 756 - ul. Solecka w Szydłowie.

Remont ulicy Soleckiej

Remont ulicy Soleckiej

Remont ulicy Soleckiej

Remont ulicy Soleckiej

Remont ulicy Soleckiej