Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szydłowie

Trwają prace modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Szydłowie. Na sali gimnastycznej zostanie wymieniony dach, a część pomieszczeń dydaktycznych przejdzie gruntowny remont.

Pod koniec sierpnia br. Gmina Szydłów podpisała umowę ze Spółdzielnią Rzemieślniczą w Busku-Zdroju na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną”.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace budowlane:
1. Rozbiórka istniejącego dachu i montaż nowego dachu,
2. Wykonanie nowego pokrycia dachu,
3. Rozbiórka i wykonanie posadzki sali gimnastycznej z parkietu (z malowaniem linii),
4. Wykonanie instalacji odgromowej i systemu przeciwoblodzeniowego dachu,
5. Wykonanie przebudowy sanitariatów wraz z wymianą urządzeń sanitarnych i instalacji,
6. Montaż stolarki wewnętrznej wraz z parapetami,
7. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
8. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
9. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia,
10. Uzupełnienie tynków i malowanie, ścian, sufitów i lamperii,
11. Demontaż i ponowny montaż wyposażenia.

Koszt realizacji inwestycji wynosi: 1 187 679,67 zł. Część wydatków zostanie pokryta dotacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 619 716,00 zł. Prace zakończą się jeszcze w 2020 r.

Remont SP Szydłów

Remont SP Szydłów

Remont SP Szydłów

Remont SP Szydłów

Remont SP Szydłów

Remont SP Szydłów

Remont SP Szydłów

Gmina Szydłów, w 2021 r. planuje przystąpić do realizacji kolejnego zadania, które odmieni budynek naszej Szkoły Podstawowej, pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12”, współfinansowanego ze środków zewnętrznych.