Możliwość zakupu drewna opałowego

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów informuje o możliwości zakupu drewna opałowego, które znajduje się na działkach o nr ewidencyjnych 365 i 368 w Szydłowie.

Minimalna cena za w/w drewno - 500,00 zł (pięćset zł).

Oferty z proponowaną ceną na zakup w/w materiału należy składać w zaklejonej kopercie zatytułowanej „OFERTA NA ZAKUP DREWNA” w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie.

Otwarcie ofert w dniu 23 kwietnia 2019 roku o godz. 12.05 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w drewna można uzyskać w pokoju nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie.