Muzyczny rozwój społeczności lokalnej

W ramach projektu „Muzyczny rozwój społeczności lokalnej” odbyły się warsztaty muzyczne w czterech miejscowościach z terenu Gminy Szydłów tj. Potok, Szydłów, Solec, Grabki Duże.

Działania zostały zrealizowane w ramach dofinansowania ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa. Organizatorzy i wykonawcy działań serdecznie dziękują wszystkim za uczestnictwo w warsztatach, miłą atmosferę i zaangażowanie.

Organizatorzy:
Adam Kluszczyński
Agnieszka Makowska
Stanisław Zawada