„Muzyczny rozwój społeczności lokalnej” - program patriotyczny

W dniu 7 grudnia 2014 r. odbyła się inscenizacja patriotyczno-artystyczna zatytułowana „Mikołajki Zapomniane Karty Historii”. Przygotowany program był efektem warsztatów, które odbyły się na przestrzeni 3 miesięcy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z terenu Gminy Szydłów.

Działania zrealizowano w ramach projektu” Muzyczny rozwój społeczności lokalnej” dofinansowany z Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa. W miesiącu listopadzie do przygotowywanego programu zostali włączeni członkowie Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego przez co osiągnięto głębszy wymiar przekazu patriotycznego. Treścią koncertu było przypomnienie losu Narodu Polskiego na przestrzeni minionych 200 lat. Zespół Civitas Musica oraz młodzież z Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego dostarczyli widzom głębokich przeżyć artystycznych i patriotycznych.

Tekst: Agnieszka Makowska
Zdjęcia: Sylwester Celejowski