Na festynie międzypokoleniowym w Brzezinach

W słoneczne, niedzielne popołudnie 24 lipca 2022 r. na placu wiejskim w Brzezinach odbyła się niecodzienna Msza Święta o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Brzezin i dobre owoce peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej.

Mszę Św. koncelebrowali: mający korzenie w Brzezinach ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL oraz ks. Ryszard Piwowarczyk - proboszcz parafii Szydłów.

Homilię wygłosił ks. dr hab. Roman Sieroń, nawiązał do obchodzonego w niedzielę II Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Dziadkowie to strażnicy korzeni narodów, łączą różne pokolenia i przekazują młodszym ludziom ogromną wiedzę opartą na swoich życiowych doświadczeniach.

Ksiądz Roman zwracając uwagę na rozpoczynający się w niedzielę Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa zauważył nowe elementy infrastruktury drogowej, które zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców Brzezin i poprawiają estetykę naszej miejscowości.

Liturgię mszy św. ubogaciła śpiewem brzezinianka, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, Sylwia Ziółkowska. Podniosła i wzruszająca atmosfera udzieliła się wszystkim obecnym.

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Po zakończonej mszy św. niecodzienną dawkę humoru zaaplikowała wszystkim zebranym Pani Barbara Nowak. Autorskimi wierszami i przyśpiewkami powitała gości przybyłych na niedzielną uroczystość.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
● Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz wraz z małżonką,
● ks. dr hab. Roman Sieroń
● ks. Ryszard Piwowarczyk proboszcz parafii Szydłów
● Radny Rady Powiatu Staszowskiego Michał Skotnicki, sponsor festynu w Brzezinach,
● Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Szydłów Zbigniew Głogowski wraz z małżonką,
● Radny Miasta i Gminy Szydłów Mariusz Arendarski,
● pochodzący z Brzezin dr Bogusław Misterkiewicz – kierownik Zakładu Chemii Organicznej Politechniki Radomskiej. Współpracował z laureatem Nagrody Nobla z chemii (1969 rok) Sir Derekiem Bartonem.
● Pani Magdalena Marynowska– prezes Fundacji Farma
● Pani Aleksandra Zarzycka, emerytowany nauczyciel, była dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach
● Sołtys wsi Brzeziny Ewa Stolarska, sponsor festynu,
● Przewodnicząca KGW w Brzezinach Katarzyna Mrówka, sponsor festynu.
● Darczyńcy, którzy wsparli nasze działania finansowo: Pani Jadwiga Stolarska, Pan Henryk Knopp, Pan Mirosław Misterkiewicz.
Odwiedziły nas także osoby pochodzące z Brzezin, które w ubiegłym roku zaangażowały się w przywracanie pamięci o Władysławie Wiwatowskiej - “Brzezińskiej siłaczce”.
● Pani Teodozja Sieroń z domu Cecot (długoletni nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie, w latach 1979-89 wicedyrektor a w latach 1989-2002 dyrektor szkoły. Odznaczona m.in. medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką “Zasłużony dla Miasta Staszowa”) wraz z mężem Romanem, który 24 lipca obchodził swoje 80 urodziny,
● siostry Pani Danuta Ziółek-emerytowany nauczyciel i Pani Wanda Gołębiewska psycholog kliniczny z domu Kurpisz.

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Podczas festynu “Zabawa u Betulanek w lipcowy poranek”, dzieci z Brzezin zaprezentowały program artystyczny opracowany przez Panią Agnieszkę Opozdę. Chwile wzruszeń zawdzięczamy: Emilii Opoździe, Eli Drozdowskiej, Julii Szymańskiej, Julii Urbańskiej, Nicoli Walkowicz, Nadii Pańczyk, Lenie Olszewskiej, Krzysiowi Pasternakowi, Jasiowi Pasternakowi, Jasiowi Stolarskiemu, Tomaszowi Stolarskiemu i Szymonowi Uchniakowi.

Wszystkie dzieci zaangażowane w przygotowanie programu artystycznego otrzymały nagrody z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza. Nagrody dla dzieci zostały ufundowane przez Firmę EKOPLON.

Serdeczne podziękowania dla organizatorów za wysiłek, trud, serce i zaangażowanie włożone w przygotowanie uroczystości przekazał Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz oraz Pan Michał Skotnicki Radny Rady Powiatu Staszowskiego. Głos zabrał także Pan Mirosław Misterkiewicz, który w imieniu firmy MOT-POL zaprosił na bezpłatne sprawdzenie świateł w czasie ogólnopolskiego tygodnia św. Krzysztofa.

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach składa serdeczne podziękowania Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie Pani Marii Stachuczy oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów Panu Andrzejowi Tuzowi za użyczenie profesjonalnej sceny na festyn międzypokoleniowy w dniu 24 lipca w Brzezinach. Scena ta zapewniła klimatyczną przestrzeń, umożliwiła stworzenie wyjątkowej atmosfery.

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

KGW w Brzezinach -Betulanki składa serdeczne podziękowania darczyńcom, dzięki ich wsparciu zapewniono dzieciom wiele atrakcji podczas międzypokoleniowego festynu w Brzezinach w dniu 24 lipca. Plac wiejski w Brzezinach tętnił życiem, barwnymi kolorami, śmiechem, rozmowami i zabawą. Dla uczestników pikniku panie z koła gospodyń przygotowały pierogi, bigos, kiełbaski z grilla i słodkie wypieki.

Festyn międzypokoleniowy w Brzezinach “ Zabawa u Betulanek w lipcowy poranek” mógł się odbyć dzięki temu, że KGW w Brzezinach pozyskało środki finansowe od firm i prywatnych osób.
Serdeczne podziękowania składamy darczyńcom, którzy przyczynili się do tego by ten dzień był wyjątkowy i niepowtarzalny. Dzięki ich wsparciu mogliśmy zapewnić dzieciom bezpłatne atrakcje.

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Festyn nie mógłby się odbyć gdyby nie osoby i firmy, które wsparły nasze działania.
Wsparli nas:
● Firma Ekoplon
● Firma Emizet
● Firma handlowo –usługowa Mot-Pol Mirosław Misterkiewicz
● Knopp-Bud Henryk Knopp
● Zakład Kamieniarski Tadeusz Miklaś Granit
● Sinior Giovani de Maria
● Radny Rady Powiatu Staszowskiego Pan Michał Skotnicki
● Sklep spożywczo – przemysłowy w Brzezinach
● Biuro Rachunkowe Financial art - Sylwia Ziółkowska
● Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Paweł Krakowiak
● Sołtys wsi Brzeziny Pani Ewa Stolarska
● Przewodnicząca KGW w Brzezinach Pani Katarzyna Mrówka
● Radny wsi Brzeziny Pan Dawid Sobiegraj

Festyn w Brzezinach lipiec 2022

Dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym przygotowane wydarzenie było wyjątkowo uroczyste.

Zarząd KGW w Brzezinach Betulanki