Nabór fiszek projektowych w ramach Strategii Ponadlokalnej

Herby Gmin Na Szlaku

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad „Strategią Ponadlokalną dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030” pragniemy zachęcić Państwa do włączenia się w proces jej tworzenia i przedstawienia propozycji projektów do realizacji w ramach zawiązanego partnerstwa.

Informuję, iż w dniu 07.07.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik odbyło się kolejne już spotkanie robocze dotyczące kluczowych projektów planowanych do realizacji w ramach „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”. Przedstawiciele 7 gmin partnerskich (Busko-Zdroju, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy) dyskutowali m.in. o możliwości realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych. Podczas spotkania omawiano możliwe zadania wpisujące się w trzy cele strategiczne:

1. Wsparcie przedsiębiorców i tworzenie warunków do powstawania atrakcyjnych miejsc pracy.
2. Tworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla mieszkańców.
3. Obszar gmin „Na Szlaku” odpornym na zmiany klimatu i niespodziewane wydarzenia.

W związku z powyższym, zamieszczamy poniżej formularz zgłaszania projektów do Strategii Ponadlokalnej „Na Szlaku”. Pomysły można zgłaszać w terminie do 31.07.2022 r. na adres e-mailowy: inwestycje@szydlow.pl.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów gminy.

Sekretarz
(-) Janusz Sowa

Fiszka projektowa

Spotkanie w sprawie fiszek


Spotkanie w sprawie fiszek


Spotkanie w sprawie fiszek


Spotkanie w sprawie fiszek