Nagrody Gminy Szydłów rozdane po raz siódmy

W dn. 27 czerwca w kościele pw. Wszystkich Świętych odbyła się siódma edycja rozdania Nagród Gminy Szydłów: „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”.

Gości powitał Jan Klamczyński – wójt gminy Szydłów, po czym nastąpiła prezentacja osób nominowanych do nagrody. Sylwetki kandydatów przedstawiała Martyna Pasternak z Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie. Do tytułu „Przyjaciel Szydłowa” nominowano trzy osoby: Janusza Cedro z Kielc, Ryszarda Kuca z Tarnobrzega i Józefa Szymańskiego ze Staszowa. Do tytułu „Pasjonat Małej Ojczyzny” także nominowano trzy osoby: Stanisława Molisaka z Gacek, Stanisława Wujcikowskiego z Szydłowa i Agnieszkę Ziółkowską z Brzezin.

Prezentacje poszczególnych kandydatów przeplatane były utworami muzycznymi w wykonaniu zespołu Sidus działającego przy Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

Tegorocznym laureatem nagrody „Przyjaciel Szydłowa” został Janusz Cedro – świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków, nagroda „Pasjonat Małej Ojczyzny” powędrowała do Stanisława Molisaka – wieloletniego dyrektora nieistniejącej już szkoły podstawowej w Gackach.

Statuetki przedstawiające postać króla Władysława Łokietka, dyplomy, kwiaty i upominki wręczali: prof. dr hab. Adam Massalski – przewodniczący Kapituły Nagród Gminy Szydłów, wójt Jan Klamczyński i Jerzy Klamczyński – wiceprzewodniczący Rady Gminy. Laureatom i nominowanym gratulowali m.in.: Kazimierz Kotowski – członek zarządu województwa świętokrzyskiego a także Andrzej Kruzel – starosta staszowski.

Coroczne przyznawanie gminnych nagród stanowi wyraz uznania i podziękowania dla osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy Szydłów.

Tekst i zdjęcia: Piotr Walczak


Janusz Cedro urodził się w 1946 roku w Kielcach. Studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej, a podyplomowo badania zabytków architektury na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach wrócił do swych rodzinnych Kielc. Od ponad dwudziestu lat życzliwie wspierał inicjatywy dotyczące działalności kulturalnej na terenie zabytkowych obiektów gminy Szydłów. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych dzięki jego zaangażowaniu podjęto decyzję dotycząca odrestaurowywania polichromii w kościele pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie. Swą fachową wiedze wykorzystał w doradztwie gminie w kwestii prac konserwatorskich w kościele pw. Św. Władysława w Szydłowie, odbudowy skarbczyka, a także kompleksu murów obronnych wraz z Bramą Krakowską, zabezpieczeniu ruin szpitala i kościoła Św. Ducha. Janusz Cedro był współorganizatorem wielu sesji naukowych poświęconych historii Szydłowa. Dzięki jego zaangażowaniu Urząd Gminy w Szydłowie nawiązał współpracę z Politechniką Krakowską.


Stanisław Molisak urodził się w 1947 r. Był związany zawodowo ze Szkołą Podstawową w Gackach, gdzie pracował jako nauczyciel. W latach 1975-2000 pełnił w tej placówce funkcję dyrektora. W latach 1975-2000 aktywnie działał w Ludowych Zespołach Sportowych. Pasja nauczania dzieci i zamiłowanie do sportu przełożyła się na wiele sukcesów sportowych odnoszonych przez jego wychowanków. Podopieczni Stanisława Molisaka osiągnęli znaczące sukcesy sportowe zdobywające indywidualne tytuły mistrzów województwa i czołowe miejsca w województwie w klasyfikacji drużynowej. Stanisław Molisak działa aktywnie na polu społecznym angażując się między innymi w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach, gdzie od ponad dwudziestu lat jest jej prezesem. Pobudził mieszkańców Gacek do działania na rzecz odnowy remizy strażackiej. Dzięki jego inicjatywie, wielu mieszkańców pracowało społecznie przy jej kapitalnym remoncie. Przyczynił się także do pozyskania funduszy na wyposażenie strażnicy w sprzęt świetlicowy.