Narodowe Czytanie 2020

W dniach 4 i 5 września br. w Szydłowie odbyło się Narodowe Czytanie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. W piątek czytano w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, zaś w sobotę w Pałacu Królewskim.

4 września 2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Szydłowie miała miejsce dziewiąta odsłona Narodowego Czytania. Fragmenty "Balladyny" Juliusza Słowackiego czytali pracownicy i czytelnicy biblioteki, którzy przyszli w tym dniu skorzystać z księgozbioru placówki.

Akcji promującej czytelnictwo i klasykę polskiej literatury towarzyszyła wystawa poświęcona twórczości poety. Uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali pamiątkowy egzemplarz dramatu z ozdobnym stemplem wykonanym okolicznościową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.

narodowe czytanie

MGBP w Szydłowie

W dn. 5 września w akcję Narodowego Czytania włączyli się pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i turyści, którzy akurat tego dnia odwiedzili Szydłów w Szydłowie. Fragmenty dramatu Słowackiego, uczestnicy czytali siedząc na monarszym tronie w komnacie królewskiej.

narodowe czytanie Szydłów 2020

Balladyna – dramat w pięciu aktach, napisany przez Juliusza Słowackiego w Genewie w 1834 roku, a wydany w Paryżu w roku 1839.