Narodowe Czytanie 2019 w Bibliotece

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie uczestniczyła w prezydenckiej akcji Narodowego Czytania 2019. Fragmenty nowel polskich czytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Solcu.

Spotkanie z nowelami miało miejsce 6 września br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, która, ze względu na prowadzone remonty zabytków, ma teraz siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie.

Otworzyła je Iwona Baran – kierownik placówki, która przywitała wszystkich uczestników a w szczególności uczniów ze Szkoły Podstawowej w Solcu. Pani kierownik przybliżyła uczestnikom pojęcie noweli jako gatunku literackiego. Jako ciekawostkę pokazała najstarsze egzemplarze nowel znajdujących się w zbiorach szydłowskiej biblioteki: „Urbanowa” Marii Konopnickiej wyd. 1947 nakładem Gebethnera i Wolffa, „Mendel Gdański” tej samej autorki Wydawnictwa Książka z roku 1946 oraz „Profesor Milczek” i „Rejent Wątróbka” J. I. Kraszewskiego wydane nakładem Gebethnera i Wolffa w 1931 r. Na egzemplarzach tych, świetnie zachowanych, znajdują się pieczęcie Gminnej Biblioteki w Szydłowie.

Następnie uczestnicy spotkania czytali fragmenty ośmiu nowel wybranych przez Parę Prezydencką na 8. Narodowe Czytanie. Każdy uczestnik, po przeczytaniu swojej kwestii, otrzymywał nagrodę książkową, którą opatrywał pamiątkową pieczęcią przysłaną przez Kancelarię Prezydenta do uczestników akcji.

P. Walczak