Nasz zespół taneczny na obchodach wojewódzkich

Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów uczestniczył w wojewódzkich, państwowych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Kielcach.

Uroczyste, kieleckie obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Bazylice Katedralnej. Na Mszy św., w której uczestniczyli m.in.: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, prezydent Kielc Wojciech Lubawski, parlamentarzyści, posłowie, radni, członkowie zarządu województwa, kombatanci, szkoły, harcerze, ułani, poczty sztandarowe, byli obecni także uczniowie Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Szydłowie.

Po mszy św. uczestnicy ruszyli ulicami Kielc pod pomnik Stanisława Staszica w Parku Miejskim, gdzie odbyła się oficjalna część państwowych obchodów. W barwnym korowodzie pięknie prezentował się nasz zespół w renesansowych strojach.

Uroczystości w Parku Miejskim rozpoczęły się od części artystycznej przygotowanej przez studio teatralne Lecha Skulimierskiego działające przy Wojewódzkim Domu Kultury. Po inscenizacji nastąpiła część oficjalna którą rozpoczęła przemówieniem organizująca obchody Wojewoda Świętokrzyska Bożentyna Pałka Koruba. Przy dźwiękach Hymnu Narodowego wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę. Wojewoda wręczyła w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczenia państwowe oraz symboliczne czapki rogatywki dla członków Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Po apelu poległych żołnierze kompanii reprezentacyjnej oddali salwę honorową. Oficjalne państwowe obchody 223 rocznicy uchwalenia konstytucji z 3 maja 1791 roku zakończono złożeniem wieńca pod pomnikiem Stanisława Staszica.

Po części oficjalnej rozpoczął się piknik historyczny, zorganizowany przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, podczas którego zaprezentowali się m.in. Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Świętokrzyski Szwadron Kawalerii Ochotniczej, Wyborowa Chorągiew Pancerna „Falco” z Szydłowca, Regiment Piechoty Najemnej z Kielc a także nasz Zespół Tańca Dawnego Zamku Szydłów. Piknik historyczny "Vivat 3 Maj" przygotowano w tym roku w konwencji XVII-wiecznej, tzn. wiktorii wiedeńskiej. Na historyczne rekonstrukcje złożyły się m.in. pokazy tańców dawnych, pokazy potyczek oddziałów kozackich i tatarskich, uzbrojenia, szermierki i fechtunku na szable czy też ćwiczenia w zażywaniu oręża.

Udział w kieleckich obchodach Zespołu Tańca Dawnego Zamku Szydłów, działającego pod auspicjami Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, z pewnością przyczynił się do promocji naszej gminy. Fakt, że zostaliśmy zaproszeni przez urząd wojewódzki świadczy o tym, że dostrzeżono profesjonalizm wykonywanych przez zespół układów tanecznych. Młodzież także wyniosła wiele pożytku z tego wyjazdu, mogła bowiem zaprezentować swoje umiejętności przed szerszą publicznością. Poza tym była to dla nich także żywa lekcja patriotyzmu.

W prezentacjach wzięli udział: Aleksandra Bania, Aleksandra Czechowska, Katarzyna Jaros, Katarzyna Kogut, Małgorzata Michalec, Katarzyna Najman, Paulina Samiec, Weronika Skotnicka, Anna Stachuczy, Aleksandra Walkowicz, Anna Wojterska, Piotr Ziółkowski, Zuzanna Ziółkowska.

Tekst: Agnieszka Ziółkowska
Zdjęcia: Mirosław Ziółkowski, Maria Stachuczy, Agnieszka Ziółkowska