Nasza gmina wysoko w rankingu „Gmina dobra do życia”

Gmina Szydłów zajęła wysokie miejsce w Rankingu "Gmina dobra do życia", badającym jakość życia w polskich gminach. W kategorii gmin do 5 tys. mieszkańców Gmina Szydłów została sklasyfikowana na 2. miejscu w powiecie staszowskim i 11. w województwie świętokrzyskim.

Ranking opublikowany przez serwis samorządowy PAP został opracowany przez prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Przy jego opracowaniu wykorzystano zbiór 48 wskaźników, w tym szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Ranking obejmuje 2477 miast i gmin w podziale na 5 kategorii: A – miasta na prawach powiatu, B – strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, C – gminy z siedzibą powiatu miejskiego, D – gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, E – gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastami poniżej 5 tys. mieszkańców.

W kategorii E znalazło się 1587 gmin z całej Polski. Gmina Szydłów została sklasyfikowana na 402. miejscu w kraju, w tym 11. w województwie świętokrzyskim i 2. w powiecie staszowskim.

Ranking

Ranking na samorzad.pap.pl - do ściągnięcia plik Excel (zakładka wg kategorii E)