Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo dla mieszkańców

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STASZOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również edukację prawną.

Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie - wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu - https://staszowski.eu/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

Materiały w postaci e-informatorów: "Długi, zobowiązania finansowe, upadłość" oraz "Podstawowe zasady zawierania umów cywilonoprawnych", są do pobrania na stronie: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/edukacja-prawna...

Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”)
ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz