Informacja w/s nieodebranych odpadów komunalnych

Informacja PHU Zieliński Raków: W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na terenie Gminy Szydłów, informujemy, że odbiór odpadów jest utrudniony. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość oraz pozostawienie odpadów przed posesjami, w miejscowościach, w których odbiór był niemożliwy. Odpady będą odebrane do końca tygodnia.

Umowa na park miejski podpisana

UmowaProjekt rewitalizacji Szydłowa wkracza w etap realizacji. W Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów podpisano dziś umowę na wykonanie zadania pn. „Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków. Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.

Informacja ws. deklaracji z ulgą bio

KompostownikW związku z licznymi pytaniami mieszkańców, Urząd Miasta i Gminy Szydłów informuje, że osoby, które kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym i chcą skorzystać z ulgi w opłacie z tego tytułu w miesiącu styczniu, powinny złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 10 lutego 2021 r.

Strony

Subskrybuj Miasto i Gmina Szydłów RSS