Informacja o naborze do projektu systemowego

Już po raz trzeci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie przystępuje do realizacji projektu systemowego pod tytułem „Czas na zmiany w Gminie Szydłów” w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Strony

Subskrybuj Miasto i Gmina Szydłów RSS