Informacja o naborze do projektu systemowego

Już po raz trzeci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie przystępuje do realizacji projektu systemowego pod tytułem „Czas na zmiany w Gminie Szydłów” w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Nowe szanse - nowe możliwości

Powiat Staszowski w 2013 roku kontynuuje realizację projektu "Nowe szanse - nowe możliwości" ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Staszowskiego.

Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed spożywaniem następujących produktów firmy "Magnolia Sp. z o.o." z Lubska, wyprodukowanych po 22.11.2012 r. Ostrzeżenie wynika ze stwierdzonego w ramach kontroli wewnętrznej firmy zanieczyszczenia mleka w proszku produkowanego przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską „ROKITNIANKA” z siedzibą w Szczekocinach.

Strony

Subskrybuj Miasto i Gmina Szydłów RSS