Spełniły się marzenia Kuby i Magdy

W dniach 19 – 27 sierpnia 2013 podczas Podróży Spełnionych Fantazji spełniły się marzenia materialne 16 podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja. Wraz z fundacją marzenia spełniali wolontariusze z Kanady. Rzeczywistością stały się marzenia dzieci z woj. lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Orzeł Agrobiznesu dla Banku Spółdzielczego w Szydłowie

Orzeł Agrobiznesu dla BS SzydłówZakończyła się 44 edycja konkursu o nagrodę Orzeł Agrobiznesu. Wśród 9 laureatów znalazł się Bank Spółdzielczy w Szydłowie. Równocześnie tytuł i nagrodę Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu za rekomendowanie firmy - laureatki otrzymał wójt gminy Szydłów - Jan Klamczyński. Uroczyste wręczenie nagród, połączone z recitalem wielkiej gwiazdy polskiej piosenki Joanny Rawik (słynny przed laty przebój Romantyczność) odbyła się 4 września w auli Domu Literatury w Warszawie.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z Gminy Szydłów

W związku z realizacją projektu "Nasza szkoła to nasz przyjaciel" w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zapraszamy do udziału w projekcie dzieci i młodzież ze szkół na terenie Gminy Szydłów. Projekt obejmuje zajęcia dodatkowe w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Szydłowie.

Poczytajmy Fredrę!

Gminne Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd Gminy w Szydłowie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie Fredry”. To zainicjowana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego akcja publicznego czytania wybranych utworów Aleksandra Fredry dla możliwie największej liczby słuchaczy.

Strony

Subskrybuj Miasto i Gmina Szydłów RSS