Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacje w związku z wystąpieniem w województwie świętokrzyskim licznych zniszczeń i podtopień spowodowanych powodziami, które dotknęły gospodarstwa rolne należące do beneficjentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedmiotowa informacja zawiera czynności jakie muszą podjąć beneficjenci działań PROW 2007-2013 oraz płatności do gruntów rolnych, którzy zostali poszkodowani przez powodzie, aby nie utracić prawa do otrzymania pomocy.

99 lat Pana Mariana Sapały

Dzisiaj Pan Marian Sapała - najstarszy mieszkaniec Gminy Szydłów, obchodzi 99 rocznicę urodzin. Z tej okazji, z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności odwiedzili Jubilata przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz reprezentanci Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej.

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego

Uwaga producenci rolni! Zmiany w dopłatach do materiału siewnego. Od 13 czerwca 2013 r. ulegną zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy będą mogli ubiegać się również o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej.

Ostateczny termin składania deklaracji "śmieciowych"

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szydłów, w dniu 31 marca br. minął termin składania deklaracji dotyczącej opłaty za odpady komunalne. Część mieszkańców do dnia dzisiejszego nie spełniło tego obowiązku. Proszę, żeby Państwo rozsądnie podeszli do sprawy i dostarczyli deklarację do Urzędu Gminy Szydłów w ostatecznym terminie do 7 czerwca 2013 roku.

Strony

Subskrybuj Miasto i Gmina Szydłów RSS