Decyzja PGW Wody Polskie

Wody PolskieDecyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZT.70.338.2021 z dnia 11 października 2021 r. o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłów na okres 3 lat.

Strony

Subskrybuj Miasto i Gmina Szydłów RSS