Są 4 mln zł na rewitalizację Szydłowa!

Rewitalizacja SzydłówGmina Szydłów odniosła kolejny, wielki sukces w pozyskiwaniu środków unijnych. Konkursowy wniosek gminy z Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” RPO WŚ został oceniony najwyżej spośród 54 poddanych ocenie formalnej. Dofinansowanie wyniesie niemal 4 mln zł! Wniosek pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” obejmuje m.in. przebudowę tzw. "starej gminy" i "ratusza".

Wielki koncert Disco!!!

Disco PoloForma Kreatywna Sp. z o.o. zaprasza do Szydłowa w dniu 2 maja 2018 r. o godz. 19:00 na Wielki koncert Disco!!! Wystąpią: Playboys, CamaSutra, Bayera, DJ Horse, Gesek. Imprezie towarzyszyć będzie wielki pokaz laserowy.

Ważne spotkanie!

KolektoryW dniu 8 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Szydłowie odbyło się spotkanie dotyczące wspólnego projektu Gmin Szydłów i Raków pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów”.

Kurier Nr 63 do pobrania

Kurier 63Przed Świętami Wielkanocnymi wydany został 63 numer gazety lokalnej "Kurier Ziemi Szydłowskiej". Osoby, które nie miały możliwości lektury papierowej wersji, mogą pobrać elektroniczną wersję gazety. W numerze znalazły się informacje o wydarzeniach społeczno-kulturalnych z początku 2018 roku.

Strony

Subskrybuj Gmina Szydłów RSS