Nowa droga z asfaltem w Kotuszowie

W Kotuszowie przebudowano drogę wewnętrzną nr ewid. 644. Na odcinku 535 metrów położony został asfalt. Droga ma 3 metry szerokości i obustronne, kamienne pobocza, szerokie na 0,75 m.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

Na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 644 w miejscowości Kotuszów od km 0+000 do km 0+535, nawalny deszcz 2021” Gmina Szydłów otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa związaną z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 r.

Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła 126.891,00 zł, co stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość zadania: 158.614,65 zł.

Zmodernizowany odcinek drogi w Kotuszowie, gm. Szydłów, woj. świętokrzyskie

Zmodernizowany odcinek drogi w Kotuszowie, gm. Szydłów, woj. świętokrzyskie

Zmodernizowany odcinek drogi w Kotuszowie, gm. Szydłów, woj. świętokrzyskie

Zmodernizowany odcinek drogi w Kotuszowie, gm. Szydłów, woj. świętokrzyskie
Na odbiorze drogi w Kotuszowie. Od lewej: Paweł Krakowiak - Inspektor nadzoru, a zarazem Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rafał Szyszkowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych Staszów Sp. z o.o., Anna Suchorowska - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz.

Zmodernizowany odcinek drogi w Kotuszowie, gm. Szydłów, woj. świętokrzyskie

Zmodernizowany odcinek drogi w Kotuszowie, gm. Szydłów, woj. świętokrzyskie