Nowa nawierzchnia drogi w Korytnicy

W Korytnicy przebudowana została droga Nr 390027T Korytnica – most. Dzięki modernizacji znacznie poprawiły się warunki dojazdów do posesji zlokalizowanych przy wspomnianym odcinku.

Droga zyskała nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,50 m z kamiennymi poboczami 0,75 m.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Na zadanie Przebudowa drogi nr 390027T Korytnica – most, od km 0+000 do km 0+370 Gmina Szydłów otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa związaną z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 r. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła 114.685,00 zł, co stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość zadania: 143.356,50 zł.

Przebudowany odcinek drogi w Korytnicy, gm. Szydłów
Przebudowany odcinek drogi Nr 390027T w Korytnicy.

Na odbiorze drogi w Korytnicy

Na odbiorze drogi w Korytnicy

Na odbiorze drogi w Korytnicy

Na odbiorze drogi w Korytnicy

Na odbiorze drogi w Korytnicy

Na odbiorze drogi w Korytnicy

Na odbiorze drogi w Korytnicy
W odbiorze drogi w Korytnicy uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz wraz z pracownikami UMiG, Paweł Krakowiak - Inspektor nadzoru, a zarazem Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rafał Szyszkowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych Staszów Sp. z o.o., Sebastian Gałązka - Radny Rady Miejskiej w Szydłowie, Wiesława Krześ - Sołtys Korytnicy.

Na odbiorze drogi w Korytnicy