Nowa nawierzchnia na odcinku ul. Górki w Szydłowie

Pod koniec października br. odebrano inwestycję polegającą na przebudowie 133 metrowego odcinka drogi wewnętrznej w Szydłowie - ul. Górki. Zadanie było dofinansowane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Trwa remont drogi w Brzezinach.

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548 w Szydłowie od km 0+000 do km 0+133.
Droga ul. Górki
Na ul. Górki po odbiorze. Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Tuz i Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w UMiG Szydłów Janusz Machnik.

Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 39 tys. 331,30 zł, w tym: 17 tys. 200 zł – środki z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach dofinansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 22 tys. 131,30 zł – środki własne gminy.

Remont odcinka drogi gminnej nr 390007T Brzeziny – Brzeziny Podlesie od km 0+000 do km 0+700
Droga w Brzezinach
Droga w Brzezinach

W Brzezinach trwają prace remontowe przy 700-metrowym odcinku drogi gminnej Brzeziny – Brzeziny Podlesie. Docelowo będzie tędy biegła droga asfaltowa o szerokości 4,6 metra wraz z poboczami kamiennymi o szerokości 2 x 1,0 m. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex - Inwestycje Sp. k. ze Staszowa.