Nowe place zabaw w naszej gminie

W tym roku na terenie Gminy Szydłów powstało kilka nowych placów zabaw: w Gackach, Korytnicy, Mokrym, Rudkach. W Potoku doposażono istniejący a największy plac zabaw w gminie powstaje właśnie w Szydłowie.

Plac zabaw Gacki
Plac zabaw w Gackach

Plac zabaw Gacki
Plac zabaw w Gackach

W Gackach obok remizy OSP wybudowano infrastrukturę sportowo-rekreacyjną: plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Plac zabaw składa się z sześciu urządzeń: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa, huśtawka ważka, kiwak sprężynowy, karuzela barierkowa oraz zestaw gimnastyczny składający się z pięciu urządzeń sprawnościowych. Siłownia plenerowa została wyposażona w pięć zestawów do ćwiczeń rozciągających i siłowych. W strefie relaksu znajduje się stół do gry w szachy i chińczyka oraz betonowy stół do gry w tenisa stołowego. Cały teren został ogrodzony, posadzono także roślinność. Koszt inwestycji pn. "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Gackach" wyniósł 185.774,42 zł, z czego 50.000 zł pozyskano z rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Z funduszy sołeckich i środków własnych gminy zbudowano place w Korytnicy, Mokrym i Rudkach.

Plac zabaw Korytnica
Plac zabaw w Korytnicy

Plac zabaw Korytnica
Plac zabaw w Korytnicy

Plac zabaw w Korytnicy.
Wartość inwestycji: 19.751,50 zł; w tym:
- z funduszu sołeckiego: 16.194,92 zł
- z środków własnych gminy: 3.556,58 zł

Plac zabaw Mokre
Plac zabaw w Mokrym

Plac zabaw Mokre
Plac zabaw w Mokrym

Plac zabaw Mokre
Plac zabaw w Mokrym

Plac zabaw w Mokrym.
Wartość inwestycji: 29.151 zł; w tym:
- z funduszu sołeckiego: 12.471,95 zł
- z środków własnych gminy: 16.679,05 zł

Plac zabaw Rudki
Plac zabaw w Rudkach

Plac zabaw Rudki
Plac zabaw w Rudkach

Plac zabaw w Rudkach.
Wartość inwestycji: 26.985 zł; w tym:
- z funduszu sołeckiego: 18.279,78 zł
- z środków własnych gminy: 8.705,22 zł

Plac zabaw Szydłów
Powstający plac zabaw w Szydłowie

Największy gminny plac zabaw powstaje teraz na placu obok synagogi (Miejsko-Gminnego Centrum Kultury). Głównym jego elementem jest widoczny na zdjęciu zamek. Ponadto będzie tam jeszcze tyrolka do zjeżdżania, huśtawki, skałka do wspinania i inne elementy. Plac będzie ogrodzony i wyposażony w monitoring wizyjny. Budowa placu jest elementem realizacji przez Gminę Szydłów zadania pn. Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec października br.