Nowe szanse - nowe możliwości

Powiat Staszowski w 2013 roku kontynuuje realizację projektu "Nowe szanse - nowe możliwości" ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Staszowskiego.

Informacja na temat projektu

Opublikowano na prośbę Starosty Staszowskiego