Nowy most w Solcu Starym

Dzisiaj, 15 lipca br., w Solcu Starym oficjalnie otwarto nowy most na rzece Radnia. Wspólna inwestycja Powiatu Staszowskiego i Gminy Szydłów została zrealizowana 2,5 miesiąca przed terminem określonym w umowie.

Umowa na wykonanie zadania została zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Staszowie a firmą „Saltor” S.C. z Kielc w dniu 28 listopada 2019 r. Most według umowy miał zostać oddany do użytku w terminie do 30 września 2020 r.

W otwarciu mostu uczestniczyli m.in.: Starosta Staszowski Józef Żółciak, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowie Katarzyna Skuza wraz z kilkoma radnymi, Dyrektor Zarządu Dróg w Staszowie Mirosław Bernyś wraz z pracownikami, przedstawiciele wykonawcy: Marcin Kobos i Hubert Wielgo.

Koszt inwestycji wyniósł 1 mln. 147 tys. zł z czego 555.000 zł pozyskano z Fundusz Dróg Samorządowych, a pozostałe 52% kosztów pokryły po połowie Powiat Staszowski (296.155 zł) i Gmina Szydłów (296.155 zł).

Nowy obiekt zbudowano po rozebraniu starego, drewnianego mostu. Nowy most, o konstrukcji betonowej, posiada prostą i estetyczną formę architektoniczną. Konstrukcję nośną jednoprzęsłowego obiektu, stanowi monolityczna rama żelbetowa ze skrzydłami bocznymi, usytuowanymi równolegle do drogi. Długość mostu wynosi 14 m, szerokość całkowita 9,4 m, jezdnia o nawierzchni bitumicznej ma szerokość 6 m.

Piotr Walczak

Nazwa zadania: Budowa mostu przez rzekę Radnia w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki - Solec Stary w km 8+690 w m. Solec Stary wraz z budową odcinka drogi nr 0032T dł. 80 m stanowiącego dojazdy do mostu.